verhuur  
Λ  vastgoedbeheer

Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

STRAQ Vastgoedbeheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 •  Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, formulier in te vullen,  in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

STRAQ Vastgoedbeheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door uw gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

 • een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;

 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via straqvastgoedbeheer.nl of in contact te treden met andere gebruikers van de diensten van straqvastgoedbeheer.nl;

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

STRAQ Vastgoedbeheer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf of de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Delen van persoonsgegevens met derden

STRAQ Vastgoedbeheer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STRAQ Vastgoedbeheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

STRAQ Vastgoedbeheer deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STRAQ Vastgoedbeheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt STRAQ Vastgoedbeheer uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Op onze website maken we gebruik van social media buttons zodat bezoekers van onze website onze content makkelijk kunnen delen via social media. Het gaat om de volgende social media platforms:

 • Facebook

 • LinkedIn

 • Instagram

Deze social media websites kunnen uw persoonsgegevens verzamelen door middel van social media buttons. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de respectievelijke social media platforms door te nemen. Daarin leest u hoe zij omgaan met uw privacy. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

STRAQ Vastgoedbeheer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal drie jaar, daarna worden de gegevens vernietigd. Daarnaast is STRAQ Vastgoedbeheer wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving. 


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 

Technische en functionele cookies:  STRAQ Vastgoedbeheer gebruikt technische en functionele cookies. Voor het plaatsen van deze cookies is wettelijk geen toestemming vereist. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies:  Wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt. Met deze informatie proberen wij onze website continue te verbeteren. Wij verzamelen uitsluitend anonieme informatie via Google Analytics en laten Google de IP-adressen anonimiseren. Dat betekent dat we jou niet persoonlijk kunnen herleiden door middel van deze cookies. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Echter, Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@straqvastgoedbeheer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. STRAQ Vastgoedbeheer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

STRAQ Vastgoedbeheer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Let op: Wilt u afmelden/uitschrijven voor een nieuwsbrief, dan kan dat via info@straqvastgoedbeheer.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

STRAQ Vastgoedbeheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van STRAQ Vastgoedbeheer. STRAQ Vastgoedbeheer spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@straqvastgoedbeheer.nl. 

Wijziging van deze privacyverklaring

STRAQ Vastgoedbeheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 januari 2022.


CONTACTGEGEVENS

STRΛQ VASTGOEDBEHEER

T: 050 - 21 10 470
E: info@straqvastgoedbeheer.nl
KVK: 77631714
BTW: NL003218299B67